Rrjeti Shtetëror i Mareografëve

Rrjeti Shtetëror i Mareografëve, tashmë i realizuar përbëhet nga katër matës të nivelit të detit (mareografë) përgjatë vijës bregdetare të Republikës së Shqipërisë. Mareografët janë të vendosur në Shëngjin, Durrës, Orikum dhe Sarandë. Ky rrjet mundëson mbledhjen e të dhënave esenciale që lidhen me monitorimin e ndryshimeve të nivelit të detit si dhe për shumë studime dhe monitorime që trajtojnë problemet e ambientit. Për qëllime studimore të mëvonshme, ASIG synon që mareografët do të lidhen midis tyre edhe me Linjë të Nivelacionit të Rendit të Parë.
Mareografi i Shëngjinit

Stacioni Mareografik i Shëngjinit është instaluar në ambientet e Bazës Ushtarake Detare të Shëngjinit. Ai është vendosur në një vend të sigurtë brenda zonës portuale të ankorimit të anijeve, në një pozicion te tillë që merr parasysh të gjitha kërkesat e parashtruara në specifikimet teknike dhe që këto lloj stacionesh kërkojnë.

Mareografi i Durrësit

Stacioni Mareografik i Durrësit është instaluar në ambientet e bazës ushtarake të Kepit të Palit. Ai është vendosur në një vend të sigurtë brenda zonës portuale të ankorimit të anijeve, në një pozicion të tillë që merr parasysh të gjitha kërkesat e parashtruara në specifikimet teknike dhe që këto lloj stacionesh kërkojnë.

Mareografi i Orikumit

Stacioni Mareografik i Orikumit është instaluar në ambientet e Vend-Bazimit Detar ushtarak të Pasha Limanit. Ai është vendosur në një vend të sigurtë brenda basenit të limanit të ankorimit të anijeve ushtarake, në një pozicion te tillë që merr parasysh të gjitha kërkesat e parashtruara në specifikimet teknike dhe që këto lloj stacionesh kërkojnë.

Mareografi i Sarandës

Stacioni Mareografik i Sarandës është instaluar në ambientet e Bazës Ushtarake Detare të Sarandës. Ai është vendosur në një vend të sigurtë brenda basenit të limanit të ankorimit të anijeve ushtarake, në një pozicion te tillë që merr parasysh të gjitha kërkesat e parashtruara në specifikimet teknike dhe që këto lloj stacionesh kërkojnë.